خانه / تعرفه و نمونه هاي هداياي تبليغاتي / خودکار های تبلیغاتی ارزان با چاپ تامپو

خودکار های تبلیغاتی ارزان با چاپ تامپوفروشگاه تکسوار تولیدکننده سررسید ، هدایای تبلیغاتی ، ساک های تبلیغاتی و مجری خدمات چاپ
۴۵۲۴۰۰۰۱ – ۴۵۲۴۹۳۹۲ – ۰۳۱ ۰۹۱۳۲۱۹۰۷۹۵
تــــــوجــــه:

با ورود به صفحه اول سایت تکسوار تولیدکننده سررسید ۱۳۹۵می توانید کاتالوگ ما را دانلود نمایید


==========================================

انتهای پیام تکسوار

==========================================

-۰-

لیست نمونه خودکار فانتزی جدید  با تصویر نمونه

کانون تبلیغاتی ماهان رسم تکسوار با حدود ۱۵ سال تجربه و سابقه بهترین گزینه های تبلیغاتی را به شما پیشنهاد می نماید.
اهدای یک هدیه تبلیغاتی به مشتری بعد از خرید احترام به مشتری و تشکر از خرید او می باشد و مشتری را دوباره به فروشگاه و موسسه شما باز می گرداند. هدایای تبلیغاتی یک تبلیغ ماندگار می باشد

سفارشات جهت سراسر ایران پذیرفته می شود و به آدرس شما ارسال خواهد شد

خودکارها در چندین رنگ می باشند و امکان درخواست رنگ خاص نمی باشد


جهت مشاهده بزرگتر بروی عکسها کلیک نمایید     =   موجودی کالا را همیشه استعلام نمایید

 

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی | خودکار تکسوار

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی | شماره کالا۱۰۶۸|

 

 

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی | شماره کالا ۱۰۷۷|حداق

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی | شماره کالا ۱۰۵۷|حداقل تعداد ۳۰۰عدد| قیمت هر عدد با چاپ۷۱۰۰ | هزینه کلیشه سفارش پانزده هزار تومان

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی | شماره کالا۱۰۵۸| حداقل تعداد ۳۰۰عدد| قیمت هر عدد با چاپ۶۲۰۰ | هزینه کلیشه سفارش پانزده هزار تومان

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی | شماره کالا۱۰۵۹| حداقل تعداد ۳۰۰عدد| قیمت هر عدد با چاپ۹۰۰۰ | هزینه کلیشه سفارش پانزده هزار تومان

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی | شماره کالا۱۰۶۰| حداقل تعداد ۳۰۰عدد| قیمت هر عدد با چاپ۸۵۰۰ | هزینه کلیشه سفارش پانزده هزار تومان

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی | شماره کالا۱۰۶۲| حداقل تعداد ۳۰۰عدد| قیمت هر عدد با چاپ۵۲۰۰ | هزینه کلیشه سفارش پانزده هزار تومان

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی | شماره کالا۱۰۶۳ حداقل تعداد ۳۰۰عدد| قیمت هر عدد با چاپ۰۰ | هزینه کلیشه سفارش پانزده هزار تومان

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی | شماره کالا۱۰۶۴| حداقل تعداد ۳۰۰عدد| قیمت هر عدد با چاپ۵۹۰۰ | هزینه کلیشه سفارش پانزده هزار تومان

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی | شماره کالا۱۰۶۶| حداقل تعداد ۳۰۰عدد| قیمت هر عدد با چاپ۵۹۰۰ | هزینه کلیشه سفارش پانزده هزار تومان

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی | شماره کالا۱۰۶۵|قیمت هر عدد با چاپ ۵۹۰۰| حداقل تعداد ۳۰۰ عدد | هزینه کلیشه سفارش پانزده هزار تومان

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی | شماره کالا۱۰۶۹ |قیمت هر عدد با چاپ ۰۰۰ | حداقل تعداد ۳۰۰ عدد | هزینه کلیشه سفارش پانزده هزار تومان

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی | شماره کالا ۱۰۴۳|قیمت هر عدد با چاپ ۰۰۰ | حداقل تعداد ۳۰۰ عدد | هزینه کلیشه سفارش پانزده هزار تومان

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی | شماره کالا ۱۰۳۱|قیمت هر عدد با چاپ۸۰۰۰ | حداقل تعداد ۳۰۰ عدد | هزینه کلیشه سفارش پانزده هزار تومان

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی | شماره کالا۵۱۲|قیمت هر عدد با چاپ۴۵۰۰  | حداقل تعداد ۳۰۰ عدد | هزینه کلیشه سفارش پانزده هزار تومان

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی | شماره کالا ۴۱۷|قیمت هر عدد با چاپ ۶۲۰تومان | حداقل تعداد ۳۰۰ عدد | هزینه کلیشه سفارش پانزده هزار تومان

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی | شماره کالا ۱۰۳۰|قیمت هر عدد با چاپ ۶۳۰۰ ریال| حداقل تعداد ۳۰۰ عدد | هزینه کلیشه سفارش پانزده هزار تومان

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی | شماره کالا ۱۰۱۶|قیمت هر عدد با چاپ؟۰۰  | حداقل تعداد ۳۰۰ عدد | هزینه کلیشه سفارش پانزده هزار تومان

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی | شماره کالا ۱۰۶۱|قیمت هر عدد با چاپ ۵۵۰۰ | حداقل تعداد ۳۰۰ عدد | هزینه کلیشه سفارش پانزده هزار تومان

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی | شماره کالا ۴۱۳|قیمت هر عدد با چاپ ۶۳۰۰ | حداقل تعداد ۳۰۰ عدد | هزینه کلیشه سفارش پانزده هزار تومان

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی | شماره کالا ۱۰۳۵|قیمت هر عدد با چاپ ۹۵۰۰ | حداقل تعداد ۳۰۰ عدد | هزینه کلیشه سفارش پانزده هزار تومان

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی | شماره کالا ۱۰۴۵|قیمت هر عدد با چاپ ۷۵۰۰ | حداقل تعداد ۳۰۰ عدد | هزینه کلیشه سفارش پانزده هزار تومان

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی

خودکار تبلیغاتی با چاپ تامپو | وارداتی چینی | شماره کالا ۸۸۹|قیمت هر عدد با چاپ۱۰۵۰۰  | حداقل تعداد ۳۰۰ عدد | هزینه کلیشه سفارش پانزده هزار تومان

امکان سفارش چاپ در دو طرف خودکار ها نیز میسر است ولی مطالب کوتاه باشد

نمونه خودکارها در دو صفحه می باشند جهت ادامه خودکارها بروی لینک زیر کلیک نمایید

صفحه دوم نمونه خودکارهای فانتزی

۰۳۱۱۴۵۳۸۲۹۱    T2190050@yahoo.com

درباره سايت تكسوار

۲ نظر

نظر بدهید

آدرس ایمیلتان منتشر نمیشودگزینه های الزامی ستاره دار شده اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

رفتن به بالا

به تکسوار دات کام خوش آمدید

این صفحات قدیمی هستند و اعتبار ندارند

پیشنهاد می کنیم به صفحات جدید وارد شود

ورود به فروشگاه تکسوار

یا به صفحه اول فروشگاه تکسوار مراجعه نمایید

.

.

فروشگاه جدید راه اندازی شده و می تواتید طرح های آماده و عکس نیز خریداری نمایید

.

taksavar.com