واریز اینترنتی وجه سفارشات

پرداخت کاملا امن توسط درگاه بانک ملت

دوست گرامی این صفحه جهت پرداخت وجه آنلاین می باشد

حتما دلیل واریزی و نام خود را ذکر نمایید و بابت هرگونه واریزی با ما هماهنگ نموده باشید

در این صفحه می توانید بابت وجوه فروشگاه تکسوار / وب سایت چیست دات کام و آگهیش دات کام وجه واریز نمایید/

شماره  حساب و کارت بانک ملی احمد رادور

۶۰۳۷-۹۹۷۳-۸۱۹۹-۴۳۴۳

۰۳۰۰۶۶۹۴۷۸۰۰۶

ir80-0170-0000-0030-0669-4780-06

بانک صادرات /کارت و حساب احمد رادور

۶۰۳۷-۶۹۱۷-۹۶۱۶-۲۳۷۸

۰۱۰۰۰۳۵۶۹۶۰۰۴