برچسب - قران کریم

کوروش کبیر در کتب آسمانی و سخن دیگران

آیات قرآن کریم و روایات و مطالبی درباره کوروش کبیر

آیات قرآن کریم و روایات و مطالبی درباره کوروش کبیر آیات قران کریم و ترجمه   از تو درباره ذوالقرنين مي پرسند بگو اكنون درباره او با شما سخن خواهم گفت و يسئلونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكراً او را در زمين پادشاهي داديم و همه وسيب حكمروائي را برايش فراهم ساختيم انا مكنا له في الارض و اتيناه من كل شي سببا بدينوسيله تا بدانجا راند كه محل غروب خورشيد است و چنان مي نميد كه خورشيد در چشمه ي كه [...]

ادامه مطلب...