لشگر کشی های کوروش کبیر

بازگشت به اخبار و مطالب

لشگر کشی های کوروش کبیر

لشکرکشی و هجوم اول کوروش و فتح لیدی

اولین روبرویی کوروش با پادشاه لیدی بود مورخین یونانی که البته لیدی هم قسمتی از یونان بوده است عقیده بر این دارند که اول بار پادشاه لیدی دست به دشمنی با کوروش زد کوروش در جنگی که با این پادشاه نمود به پیروزی های فراوانی دست یافت و تفاوت این فتح با فتوحات پادشاهان دیگر این بود که کشور لیدی دچار آتش سوزی و نابودی نشد و کوروش با کمال بزرگواری با مغلوبین رفتار نمود حتی خود کرزوس هم تا پایان عمر در حمایت کوروش زندگی نمود.
کوروش در این جنگ طبق اعتراف حتی خود یونانیان که در این جنگ شکست خورده بودند یک فاتح نیرومند خوانده شد که نه تنها کشورها را به راحتی و بدون خونریزی مغلوبین فتح می کرد بلکه قلبها را هم فتح میکرد و یک معلم اخلاق بود و امپراطوری خود را بر اساس سیاست اخلاقی قرار داده بود .


حمله دوم به مشرق
حمله دوم کوروش متوجه مشرق شد قبائل وحشی وعقب افتاده گیدروسیا و باکتریا که در نواحی مشرق سکونت داشتند سر به طغیان برداشتند و برای حفظ نظم و آرامش کشور لازم بود که گوشمالی ببینند.
گیدروسیا شامل سرزمینی است که بین ایران جنوبی و سند واقع شده و امروز به مکران و بلوچستان موسوم است و باکتریا همان بلخ است مورخین یونانی از این حمله کوروش نام می برند ولی چون به کشورشان مربوط نمیشود از تفصیلات آن خودداری کرده اند حدودا بین سالهای ۵۴۰ و ۵۴۵ قبل از میلاد بوده است.
رسیدن کوروش به بلخ در آنزمان در حکم رسیدن به آخرین نقطه شرق بود.

فتح بابل 
در همین ایام امرای بابل و رجال آن شهر با کوروش ارتباط پیدا کرده و خواستند که برای نجات آنها از چنگ ظلم بیل شازار دست به فتح بابل زند .
مورخین عقیده دارند که بابل آنزمان یکی از استوارترین و محکمترین پایتخت های دنیا محسوب می شد دیوارهای اطراف شهر از لحاظ استحکام و بلندی و طول و عرض از عجایب زمانه بود و محاصره بابل با این اوصاف سالها به طول می انجامید.

لذا کوروش با انحراف رود دجله مجرای رود را که به درون شهر راه داشت را برای نفوذ تعدادی از سربازان خود آماده کرد جنگاوران پارس از داخل دجله به شهر راه یافتند و در یکی از شبهای تا جمعی کثیر بدرون شهر رفتند و با گشودن سیر دروازه ها کار پیان یافت و بابل فتح شد.
اسفار مقدس یهود به ما میگوید که ظهور کوروش در فتح بابل بدست او معجزه ی از جانب خداوند بوده است.

 بدینطریق پس از هفتاد سال دوران بندگی یهود پایان پذیرفته و اورشلیم از نو آبادان می گردد یهود عقیده دارد که آنچه واقع شد مصداق همان پیشگوئی هایی است که یشیعاه صدوشصت سال پیش و یرمیاه شصت سال قبل وقوع آنرا خبر داده بودند.
کوروش پس از فتح بابل کلیه اموال و اثاثیه معابد را که توسط بختنصر ضمن خرابی معبد مقدس اورشلیم به غارت رفته بود به یهود بازگرداند.
کتاب عزرا میگوید : کوروش شاهنشاه پس از فتح بابل در سیر کشورها اعلام داشت که خداوند آسمان تمام کشورهی دنیا را بدست من سپرد و فرمان داد تا بری پرستش او معبد مقدس را در اورشلیم بپا سازم.
خلاصه پس از فتح بابل یهود از اسارت و بندگی آزاد شد و کوروش و دیگر پادشاهان هخامنشی در ساخت و اتمام معبدو یاری یهود اهتمام داشتند.

حمله سوم به شمال 
مورخین یونان از حمله سوم کوروش که برای اصلاح اوضاع ماد صورت گرفته نیز خبر میدهند این لشگرکشی باید متوجه شمال باشد زیرا ماد در شمال پارس قرار داشت و حدود آن به کوه های شمال که متصل به دریای خزر و درایی سیاه میشوند می رسید.

این نواحی بعدها قفقاز و باصطلاح پارسیان کوه قاف موسوم گشت احتمالاً در اینجا بوده که سد یاجوج و ماجوج توسط کوروش ساخته شده چرا که این سد در این محل بوده است ولی مورخین یونانی به جزئیاتاین حمله اعتنایی نکرده اند چرا که قدرت پارس به درجه ی رسیده بود که برای یونانیان خوشایند نبوده است زیرا بعد از این حمله کوروش کبیر به تمامی دنیای آباد آنروزها تسلط یافته بود و کشوری نبود که او فتح نکند .
اگر هم مورخین ایرانی آنروزها مطلبی را ثبت کرده بودند تمامی آنها توسط اسکندر راهزن نابود و تحریف شده است جز عظمت کوروش که غیر قابل انکار بوده است ولی از آنچه که باقی مانده حملات و فتوحات کوروش در جهاتی است که با آیات مبارک قران برابری می کند و ما می توانیم به کوروش کبیر و ایرانی بودنمان و اینکه ایرانیان همیشه برای انسانیت افتخار آفرین بوده اند افتخار کنیم .

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به اخبار و مطالب