خانم سرحدی

مدیریت

طراح و گرافیست و مدیریت داخلی کانون تبلیغاتی ماهان رسم تکسوار

اطلاعات بیشتر

HTML/CSS
طراحی فتوشاپ
Wordpress
اطلاعات چاپ و تبلیغات